O programa integrado de emprego posto en marcha na cidade de Vigo pola Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE) e financiado pola Consellería de Emprego, Economía e Industria da Xunta de Galicia, logra máis do 65% de insercións no ecuador do programa, cifra que dende o equipo técnico consideran que se vai incrementar ata a finalización do mesmo.

O programa integrado ten como obxectivo conseguir a mellora da empregabilidade e a inserción laboral de persoas desempregadas menores de 30 anos e con baixa cualificación. Contempla tres itinerarios de formación e inserción: certificado de profesionalidade de técnicas administrativas, almacén/loxística e produción.

Para acadar estes obxectivos de inserción, Fegape asinou diferentes convenios con empresas de automoción, mantemento, loxística, infraestruturas e alimentación, as cales fixeron posibles que, na data actual máis de 50 persoas demandantes de emprego conseguisen un contrato laboral. Estas insercións laborais producíronse despois de impartir formación adaptada a estes sectores e a realización de prácticas nas empresas en moitos dos casos.

A Federación Galega de Parques Empresariais, desenvolveu xa na convocatoria pasada un programa integrado de emprego na cidade de Pontevedra, cun balance de máis do 50% de insercións, e prevén que este ano se incremente considerablemente esta cifra, grazas ó dinamismo do actual PIE.

 

Federación Galega de Parques Empresariais Centro de Servicios de A Granxa, 1º, oficina 3. 36400 PORRIÑO (Pontevedra) Teléfono: 986 33 92 48. Fax: 986 33 46 89 E-mail: info@fegape.org
Copyright © 2010 - Aviso legal
rss