O conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, asinou hoxe co alcalde de Porriño, Raúl Francés, un convenio de colaboración para o soterramento da liña de media tensión no polígono industrial das Gándaras. O soterramento desta liña supón un investimento de 1.863.000 euros, dos que a Consellaría achegará 754.516 (o 50% do custo da obra civil e o 30% do da instalación eléctrica, 489.184 e 265.332 euros, respectivamente). Pola súa banda, o Concello achegará o outro 50% da obra civil (489.184 euros) e Unión Fenosa o 70% restante da instalación eléctrica (619.108 euros). Esta actuación vai permitir, por unha banda, soterrar 3 quilómetros da liña que subministra enerxía ó polígono, o que vai incidir favorablemente na calidade e seguridade da subministración eléctrica ó conxunto das empresas instaladas no parque e, por outra, vai mellorar as condicións de seguridade viaria dentro do polígono.

conselleriaiei.org/ga/web/notic.php?ide=1632&pag=0

Federación Galega de Parques Empresariais Centro de Servicios de A Granxa, 1º, oficina 3. 36475 PORRIÑO (Pontevedra) Teléfono: 986 33 92 48. E-mail: info@fegape.org
Copyright © 2024 - Aviso legal
rss